Aanmelding en toelating

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar?
Wilt u eens langskomen om te bekijken hoe wij het jenaplanconcept in de praktijk vormgeven?

Neem dan vrijblijvend contact op voor informatie of een afspraak:
paul.vanhees@opmaat-scholen.nl
013-5113733

Aanmelding en toelating:
Op onze school is ieder kind van harte welkom. Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren:

Op 26 maart 2019 vindt er een gezamenlijk informatieavond plaats. Alle scholen uit Udenhout presenteren zich dan Er is dus geen aparte open dag meer.
u neemt telefonisch of per mail contact op en maakt een afspraak voor een rondleiding en een intakegesprek met de directeur.
In het intakegesprek wordt stilgestaan bij de wederzijdse verwachtingen, bij de eigenschappen van het kind dat is aangemeld en bij de instroom- en kennismakingsperiode. Tevens wordt in dit gesprek getoetst of de ouders de inhoud van onze schoolgids kunnen onderschrijven.

Het gesprek leidt tot de formele aanname, die schriftelijk aan de ouders bevestigd wordt. De ouders worden vervolgens tijdig geïnformeerd wanneer het kind op school wordt verwacht om te komen kennismaken.

Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden uiterlijk een half jaar van tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor op elk tijdstip terecht. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. Voorafgaand aan hun verjaardag mogen ze vijf keer komen kennismaken. Op welke momenten deze kennismaking plaatsvindt wordt afgesproken met de stamgroepleider.

Komt uw kind van een andere school, dan vindt er een andere procedure plaats. Wij nemen altijd contact op met de school waar het kind vandaan komt. Als na dit contact blijkt dat het kind bij ons kan worden toegelaten, kunt u uw kind inschrijven en wordt (in overleg met de andere school) afgesproken per wanneer uw kind bij ons kan starten.

 

Download onderstaand formulier om uw kind op onze school aan te melden.
U kunt uw formulier afgeven op onze school of opsturen naar:

Openbare Jenaplan Basisschool De Mussenacker
Korte Voren 2
5071 AD Udenhout

Inschrijfformulier