Onze school

De Mussenacker is een openbare jenaplanschool voor basisonderwijs. Op onze school wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 – 12 jaar. De Mussenacker maakt samen met 14 andere openbare scholen, deel uit van de Stichting Opmaat, openbaar basisonderwijs Midden-Brabant.
Op een openbare school is geen enkele levensbeschouwing tot wet verheven. Verschillende levensovertuigingen bestaan naast elkaar en hebben gelijke waarde. De school is in de eerste plaats een plek waar deze verschillende opvattingen samenkomen. Een ontmoeting die leidt tot tolerantie en begrip.

De Mussenacker is een gecertificeerde jenaplanschool. Dit houdt in dat we aan de criteria voldoen die de Nederlandse Jenaplan Vereniging stelt aan jenaplanscholen, dat we werken volgens de uitgangspunten van het jenaplanconcept en de kernkwaliteiten goed verweven zijn in ons onderwijs.

Onder het kopje Jenaplan vindt u meer uitleg over het jenaplanonderwijs.