Jenaplan

Een  jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Onderwijsgevenden zijn professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. De leerkrachten mogen een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten.
Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan alleen het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Ook zelfstandigheid, zelfvertrouwen, ontdekken en onderzoeken zijn belangrijke facetten van ons onderwijs. Kinderen leren door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.