Missie

Missie van de school:
Het kind staat centraal in verbondenheid met zichzelf, de ander en de wereld.

Onze missie is om kinderen in wezen zo puur mogelijk te laten zijn wie ze zijn en ze de ruimte te geven om de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen tot zelfstandige, competente jongvolwassenen.