Ouderraad

Wanneer een kind op school is aangemeld, kunnen ouders lid worden van de oudervereniging. De leden van deze vereniging kiezen elk jaar, tijdens de Algemene ledenvergadering, uit hun midden een bestuur voor de dagelijkse gang van zaken, de Ouderraad.

De Ouderraad houdt zich bezig met het coördineren van alle ondersteunende taken door ouders. Zij ondersteunen de school door het regelen van onder meer de volgende zaken: 

  • helpen bij het organiseren van activiteiten van de school
  • organiseren van de hoofdluiscontrole
  • regelen van de schoolfotograaf die eenmaal per jaar de school bezoekt

De Ouderraad vergadert in de regel 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en worden vooraf aangekondigd in onze nieuwsbrief, de Postmus en in de jaarkalender.