Praktische informatie

Ziekmeldingen en verzuim:
Wanneer uw kind, om welke reden dan ook, niet naar school kan komen of niet op tijd aanwezig kan zijn, vragen wij u ons daar tijdig, d.m.v. een briefje of telefoontje, van op de hoogte te brengen. Indien een leerling afwezig is en niet is afgemeld, bellen wij binnen een half uur na aanvang van de les de ouders.

Als uw kind ziek is, wordt u verzocht dit tussen 8.00-8.20 uur telefonisch te melden (telefoon 013-511.37.33). Het spreekt voor zich dat afspraken met artsen, tandartsen etc. zoveel mogelijk buiten de schooltijden om worden gemaakt. Voor gevallen waarin dit niet mogelijk is, dient u een verzuimbriefje bij de stamgroepleider in te leveren. Verzuimbriefjes zijn te downloaden via de website of bij de conciërge te verkrijgen. Als uw kind onverhoopt ziek wordt terwijl het op school is, wordt u gebeld met het verzoek uw kind op te komen halen.
Het is daarom belangrijk dat de stamgroepleider over een (actueel) telefoonnummer beschikt waarop u in dergelijke gevallen te bereiken bent. Als er wijzigingen in uw telefoonnummer plaatsvinden, kunt u dit doorgeven aan onze administratie: obs.de.mussenacker@opmaat-scholen.nl

Hieronder vindt u de link naar ons verzuimbriefje. Deze kunt u gebruiken voor het doorgeven van verzuim (denk hierbij aan bezoek arts, enz.) Voor het aanvragen van verlof dient u een schriftelijk verzoek bij de directeur in te dienen.

Verzuimbriefje