Schooltijden

Op De Mussenacker wordt een zogenaamd continurooster gehanteerd. Dat betekent dat kinderen op school lunchen. Dit doen zij met hun stamgroepleider in de eigen stamgroep. 

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van  08.30 uur tot 14.45 uur

Woensdag:
van  08.30 uur tot 12.30 uur
De onderbouwgroep (1/2) is op woensdag vrij.

Voor alle ouders en kinderen van De Mussenacker gaan de deuren om 08.20 uur al open. Dit geeft iedereen de gelegenheid om rustig binnen te komen en zorgt ervoor dat de lessen stipt om 08.30 uur kunnen beginnen. U kunt uw kind tot in de klas wegbrengen. Zo kunt u bijzonderheden nog even aan de stamgroepleider meedelen. Om 14.40 uur gaan de deuren weer open en kunt u in de aula wachten op uw kind(eren). Tussen 8.40 uur en 14.40 uur zijn i.v.m. de veiligheid de deuren op slot. U kunt dan aanbellen bij de hoofdingang om zo toegang tot de school te krijgen. 

De kinderen in de midden- en bovenbouw hebben de ochtendpauze van 10.15 uur tot 10.30 uur en middagpauze van 12.15 uur tot 12.45 uur.

De kinderen van de onderbouw spelen ’s ochtends drie kwartier buiten en ’s middags nog eens een uur.

Tijdens alle pauzes zijn er volwassenen op de speelpleinen die toezicht houden.

Een aantal dagen per jaar zijn de kinderen vrij i.v.m. studiedagen. In onze jaarkalender kunt u terug vinden wanneer deze dagen zijn ingeroosterd.